RSS
środa, 19 października 2011

*Prorok...

*syn...*Proroczy...

**A...

**H...**S...*duchowy Umiłowany...

*Który...*posiada...*Ciało...*Umysł...*i...*Duszę...*Boski Umiłowany...

*Który...*posiada...*Umysł...*i...*Duszę...*w...*Duchu Boga...

*i...*w...*Duchu Świętym...

 *22122012...

*090220150901201814012018...  

*22...

*09/*09/*14-u...

*22/*09/*14...*Bezpośrednie...*Duchowe Namaszczenie...

*przez...

*Wielkiego Mesjasza Boga...

**A...

**H...**S...*zstępującego...*od...*Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...

**przez...

**A...

**H...**S...*Boga Matkę All'Jah...*w...*Duchu Świętym...

 

 

*1/14...


*Mojżesz...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*2/14...


*Jezus z Nazaretu...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*3/14...


 'Maria Magdalena...

 

*syn...*Proroczy...*Świadek...*Kapłan...

*od...*Boga All'Jah...

 

*4/14...

 

'Nostradamus...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*5/14... 


'Jan Baptysta...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*6/14...

 

*Izajasz...

 *syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*7/14...

 

*Daniel...

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*8/14...

 

 

*Muhammad ibn Abd Allah...

'ibn Abd al-Muttalib...

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*9/14...

 

*Budda...

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*10/14...

 

*Shoghi Effendi...

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga Al'Jah...

 

*11/14...

 

*Zaratrusta...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

*12/14...

 

*Aiden W.Tozer...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

  

*13/14...

 

*Malachiasz...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok...

*od...*Boga All'Jah...

 

 

*14/14...

 

 

*Henryk JP Aiś Wójcik...

 

*syn...*Proroczy...*Prorok... *od...*Boga All'Jah...


*Potomek...*Następca...

*Spadkobierca...

*Jezusa z Nazaretu...

*syna...

*Marii...*i...*Józefa...

*ur.*20.05.2 r.p.n.erą...*zm.*05.03.20 r.n.ery...

 

http://glosproroka.blox.pl     

 

 

 

 

13:07, koronacierniowa
Link Dodaj komentarz »